Lex CEU: ítélet október 6-án

Az Európai Bíróság tájékoztatása szerint a Közép-Európai Egyetem ügyében október 6-án hoznak ítéletet. A főtanácsnoki indítvány szerint a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása sérti az uniós jogot.

Az Európai Bíróság tárgyalóterme. Ítélethirdetésre készülnek (Fotó: Európai Bíróság)

Az Európai Bizottság indított ebben az ügyben kötelezettségszegési eljárást a magyar kormány ellen, amely most zárul majd le uniós döntéshozatali fórum előtt. A Bizottság álláspontja szerint ellentétes az uniós joggal a magyar szabályozásnak az a része, hogy a magyar kormánynak és az érintett felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam kormánya nemzetközi szerződést kell kötniük az egyetem működéséhez. Ezzel Magyarország megsértette a Világkereskedelmi Szervezet keretében kötött, a Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezményt, amelynek az Európai Unió is szerződő fele. Az a kitétel, amely arra kötelezi a külföldi felsőoktatási intézményeket, hogy származási országukban felsőoktatási képzést folytassanak, sérti az említett egyezményt, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elveit, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló uniós irányelvet. Az előbbieken túl ezek a korlátozások a tudományos élet szabadságára, az oktatási intézmény alapításához való jogra, továbbá a vállalkozás szabadságára vonatkozó EU-s rendelkezésekkel is ellentétesek. Ez a jogszabály-módosítás egyébként Magyarországon csak a Soros György által létrehozott Közép-Európai Egyetemet érintette.

Az Európai Bíróság főtanácsoka, Julianne Kokott idén márciusban lényegében a bizottsági állásfoglalással megegyező tartalmú főtanácsnoki véleményt terjesztett elő. Az esetek túlnyomó többségében, bár a főtanácsnok véleménye nem kötelező az eljáró bírói tanács számára, a javaslattal megegyező ítélet szokott születni. Amennyiben ez így lesz, a magyar kormánynak vissza kell vonnia a vitatott rendelkezéseket.